GFW Forum

A meetingplace for all members and non-members of Green Free Will. Here we can discuss, connect and excange ideas together!


Annual meeting 23 april 19:00 at Café planet, be there! Details under Administration - Meetings, stay tuned!

  Annual meeting GFW the 23 april time 19:00

  Share

  Alexander
  Admin

  Posts : 13
  Join date : 2014-12-14
  Location : SPACE

  Annual meeting GFW the 23 april time 19:00

  Post by Alexander on 2015-04-07, 15:48

  Föreningen Green Free Will
  Dagordning för årsmöte
  Datum 2015-04-23 kl 19:00
  Plats Café planet


  1. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
  2. Fastställandet av dagordningen.
  3. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
  4. Val av protokolljusterare som ska justera mötesprotokollet samt vara rösträknare.
  5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.
  6. Revisionsberättelse. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
  7. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.
  8. Val av:
  - Föreningens styrelse för en tid av 1 år.
  - Valberedningen för kommande år.
  9. Övriga frågor.
  Mötets avslutande.


  For translation email greenfreewill@outlook.com

  Christoffer

  Posts : 24
  Join date : 2015-01-25

  Re: Annual meeting GFW the 23 april time 19:00

  Post by Christoffer on 2015-05-11, 16:26

  Hi guys! I cant find the stadgs (stadgarna)! Id really like to see them so that we perhaps can discuss what they meen if nessesary in the next meeting, cuz wasent this what we discussed in that wonderful brainstorming meeting this winter? I think they are really important so that we all agree and understand what we are doing and how we will do it on the small and the big scale.

   Current date/time is 2019-01-16, 07:32